”kids & old GRAND PRIX - fencing epee”

by Olimpicii

 

2023.11.18-19. - Memorial ADRIAN VINTILĂ 2023 

Memorial Adrian Vintilă - individual male & female U10, U12 & U14

 

2020.02.07-09. - GRAND PRIX 

ENGARDE CUP - individual male & female U9, U11, U13, U15, & U20

 

2017.05.19-21. - EUROPEAN CIRCUIT U14

Engarde-UNEFS Cup - individual male & female U10, U12, U14, & U17

 

2016.11.06 - TURNEUL ALFREDO BACHELI TROPHY - SENIORS

* individual male & individual female

 

2016.09.02-04. - BALKAN CLUBS CHAMPIONSHIP OPEN SENIORS & JUNIORS

Cupa Engarde-UNEFS editia a VIIIa

 

2016.04.23-24. - EUROPEAN CIRCUIT U14

Engarde-UNEFS Cup - individual male & female U14

 

2015.11.07 - TURNEUL ALFREDO BACHELI - SENIORS

* individual male & individual female

 

2015.09.05-06. - BALKAN CLUBS CHAMPIONSHIP OPEN SENIORS

Cupa Engarde-UNEFS editia a VIIa

 

2014.09.06-07. - BALKAN CLUBS CHAMPIONSHIP OPEN SENIORS

Cupa Engarde-UNEFS editia a VIa

* individual masculin    &      individual feminin

* echipe mixte masculin & echipe mixte feminin

 

2013 - Cupa Engarde-UNEFS editia a Va - OPEN SENIORI - INTERNATIONAL

* individual masculin    &      individual feminin

* echipe mixte masculin & echipe mixte feminin

 

2012 - Cupa Engarde-UNEFS editia a IVa - OPEN SENIORI

* individual masculin    &      individual feminin

* echipe mixte masculin & echipe mixte feminin

 

2011 - Cupa Engarde-UNEFS editia a IIIa - OPEN SENIORI

* individual masculin

* echipe mixte masculin

 

2010 - Cupa Engarde-UNEFS ed a-IIa - OPEN SENIORI

* individual masculin

* echipe mixte masculin

 

2009 - Cupa Engarde-ANEFS editia I - Open Seniori-Individual

 

2009 - Cupa ANEFS-Engarde cadets U17 & sperante U15 

Back to Top